skupina

Český plátce má nárok na "odpočet" DPH zaplacené v jiných členských státech EU

Většina českých plátců DPH je již informována o možnosti vrácení DPH zaplacené v rámci ekonomické činnosti v ostatních zemích EU. Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z roku 2016 končí již 30. září 2017, přičemž marným uplynutím této lhůty nárok definitivně zaniká.

Při splnění daných podmínek je možné do konce září prostřednictvím elektronického portálu daňové správy podat žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU. Vzhledem k tomu, že místně příslušný český správce daně má na udělení přístupu do příslušné aplikace až 15 dnů, je již nyní nejvyšší čas o přístup požádat, aby nenastala situace, že plátce obdrží přístupové údaje až po 30. září, kdy už mu ovšem nárok na vrácení daně zanikl.

Žádost pro vás může zpracovat specializované oddělení KODAP. Na základě udělené plné moci naši poradci za vás žádost o vrácení DPH zpracují a podají. Dále obstarají i veškerou komunikaci se zahraničními úřady, které k podaným žádostem zpravidla vyžadují dodatečné informace.

publikováno 31.08.2017

Zobrazit celý článek


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close