skupina

Ceny pohonných hmot za rok 2009


Podnikatelé - fyzické osoby, které používají pro podnikání vlastní silniční motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku si mohou uplatnit jako daňově uznatelný výdaj sazbu základní náhrady a náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.


Při stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za rok 2009 se podnikatelé řídí buď průměrnými cenami pohonných hmot vyhlášenými Ministerstvem práce a sociálních věcí anebo skutečnými cenami, které však musí doložit doklady o jejich nákupu.

 

Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2008 Sb. činily průměrné ceny PHM pro rok 2009:
26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,50 Kč u motorové nafty.

 

Sazba základní náhrady pro rok 2009 činila  3,90 Kč.

publikováno 16.02.2010


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close