skupina

Autorské honoráře - změny zdanění pro autory i plátce

U autorských honorářů došlo od 1. 1. 2014 k významným změnám. Změnila se hranice pro uplatnění srážkové daně ze 7.000 Kč u jednoho plátce za měsíc na 10.000 Kč a rozšířil se i okruh těchto příjmů.  

Autorským honorářem, který může podléhat srážkové dani, je nyní každý autorský honorář, ač v loňském roce pro potřeby zdanění byly takto posuzovány pouze příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Autorské honoráře zahrnují nyní nejen příspěvky do tištěných či internetových novin, rozhlasu, televize, ale i díla fotografická a audiovizuální a např. i tvorbu databází. Do autorských honorářů zdaňovaných jako příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se však nezahrnuje tvorba díla na základě pracovní smlouvy.

Z autorských honorářů do 10.000 Kč měsíčně od jednoho plátce odvede sraženou daň ve výši 15 % z příjmů ten, kdo honorář vyplácí (tj. jde o povinnost plátce).

Autorské honoráře nad 10.000 Kč měsíčně od jednoho plátce nepodléhají srážkové dani a autor je povinen je uvést do svého daňového přiznání. K těmto příjmům lze uplatnit v daňovém přiznání výdaje (skutečné nebo ve výši 40 % dosažených příjmů).

Novinkou roku 2014 je to, že autor se může rozhodnout, že zahrne příjem (honorář) zdaněný srážkovou daní do svého daňového přiznání. Musí však požádat plátce honoráře o potvrzení o výši příjmů a sražené daně. Na základě tohoto potvrzení po skončení roku podá daňové přiznání a v něm si uplatní výdaje k těmto příjmům (opět skutečné či 40 % z příjmů), případně slevy či odčitatelné položky.

publikováno 18.03.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close