skupina

Auditora nově určuje nejvyšší orgán společnosti – valná hromada

Jestliže má vaše společnost ze zákona povinný účetní audit, zařaďte na pořad jednání valné hromady nový důležitý bod.
Podle nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinného od 14.dubna 2009, již u společností s povinným auditem nemůže účetního auditora vybírat management společnosti, nýbrž její nejvyšší orgán, kterým je zpravidla valná hromada. Pouze s takto určeným auditorem může podle § 17 odst. 1 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu statutární orgán společnosti.
 
Podle přechodných ustanovení se nevyžaduje určení účetního auditora nejvyšším orgánem, jestliže byla s auditorem uzavřena smlouva již před nabytím účinnosti tohoto zákona. Tato možnost se týká povinného auditu závěrek nejdéle k 31. prosinci 2010.

Auditorské služby KODAP ETL

 

publikováno 20.05.2009
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close