skupina

Aktuální prominutí DPH u bezúplatného dodání ochranných prostředků a poskytnutí souvisejících služeb (č. 953)

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 , dochází k prominutí DPH (podobně jako tomu bylo na letos na jaře) u BEZÚPLATNÉHO:

• dodání základních ochranných prostředků, vybraných lékařských prostředků (např. roušek a ústenek, respirátorů, ochranných brýlí, masek a štítů, rukavic, testovacích souprav COVID-19 apod.) a surovin a materiálu určeného pro výrobu uvedeného;
• dodání surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu předmětných prostředků (např. pro výrobu alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků), a dodání těchto dezinfekčních prostředků;
• dodání zboží a poskytnutí služeb vybraným subjektům, konkrétně poskytovatelům zdravotních služeb, zařízením sociálních služeb, pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému a Armádě České republiky.

Prominuta je DPH u těchto plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

publikováno 20.10.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close