skupina

Aktuální povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to ve výši 4% podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Tento 4% podíl lze kromě zaměstnání osob se zdravotním postižením splnit i odběrem zboží a služeb od těch, kteří mají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, případně odvodem do státního rozpočtu ve výši 61.555 Kč za jednoho zaměstnance. Možná je i vzájemná kombinace uvedených způsobů.

Podrobnosti o plnění povinného podílu musí zaměstnavatel písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2014. Formulář pro toto oznámení je dostupný zde. Pokud zaměstnavatel využije možnosti plnění odvodem do státního rozpočtu, odvede příslušnou částku na účet úřadu práce rovněž nejpozději do 15. února 2014.


publikováno 14.02.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close