skupina

Aktuální interpretace Národní účetní rady

Národní účetní rada zveřejnila v poslední době dvě nové interpretace. Jedna se týká ocenění po předchůdci a řeší případy ocenění, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady.

Druhá interpretace řeší dopad událostí po rozvahovém dni na údaje uvedené v účetní závěrce. Problematiku široce rozebírá a posléze uzavírá s tím, že události po rozvahovém dni se berou v úvahu až do okamžiku sestavení účetní závěrky. Okamžik sestavení účetní závěrky není totiž pouhým formálním datem, nýbrž je sdělením, do jakého data brala účetní jednotka události po rozvahovém dni v potaz.

Úplný text interpretací je dostupný zde.

Poradci a auditoři KODAP jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

publikováno 14.05.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close