skupina

Airbnb – finanční správa dohledává nezdaněné příjmy

Generální finanční ředitelství (potažmo finanční úřady) provádí kontrolní akci zaměřenou na ubytovatele v systému Airbnb. Jak dnes publikovaly Hospodářské noviny, má daňová správa k dispozici seznam ubytovatelů. Na základě toho prověřuje, zdali veškeré příjmy dosažené prostřednictvím Airbnb byly řádně zdaněny. V naší praxi již s klienty rovněž případy dodatečného zdanění těchto příjmů řešíme. A to jak s fyzickými, tak s právnickými osobami.

O této poměrně komplikované problematice jsme vás informovali již v lednovém e-servisu. Podstatou problému je určit, zdali se jedná u fyzických osob o příjem ze samostatné výdělečné činnosti na úrovni podnikání nebo o pronájem bytových prostor. Vede to mimo jiné k velmi rozdílným důsledkům z hlediska odvodů pojistného. Podstatný dopad může být i do daňových povinností u DPH či na dani z nemovitých věcí. U plátců DPH je nutné rozlišit, zda se jedná o ubytovací službu či o nájem, u nichž se uplatňuje rozdílný daňový režim. Více podrobnějších informací najdete na portálu finanční správy.

Pokud máte příjmy tohoto typu a dosud jste je nezdaňovali, zvažte dobrovolné dodanění. Znamená totiž nižší sankce od FÚ.

publikováno 02.08.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close