skupina

Absolutní neplatnost ustanovení zakladatelského dokumentu o určení počtu jednatelů společnosti s ručením omezeným

Vrchní soud v Praze vydal v uplynulém roce významný rozsudek sp. zn. 7 Cmo 530/2008 ze dne 20. 2. 2009, který se týká určení počtu jednatelů v zakladatelském dokumentu společnosti s ručením omezeným.
Dle § 133 obchodního zákoníku je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným jeden nebo více jednatelů. Vrchní soud v citovaném rozsudku uvedl, že ačkoli v zákoně není výslovně zakotveno, že zakladatelský dokument musí obsahovat údaj o konkrétním počtu jednatelů, lze takovou povinnost dovodit výkladem a přesný počet jednatelů musí ze zakladatelského dokumentu společnosti jednoznačně vyplývat.
Společenské smlouvy (popř. zakladatelské listiny) společností s ručením omezeným poměrně běžně obsahují výše cit. obecný zákonný text, tj. že „statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů“, případně jinou podobnou formulaci. V důsledku uvedené judikatury tak vzniká nutnost změnit a upřesnit tuto úpravu, neboť je z pohledu obchodního zákoníku neplatná pro neurčitost. Velmi nepříjemným dopadem neplatnosti ustanovení zakladatelského dokumentu o určení počtu jednatelů může být v krajním případě i zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací.
Vzhledem k tomu, že se případy, kdy zvláště u starších společenských smluv neodpovídá jejich znění současným požadavkům a aktuální terminologii obchodního zákoníku, vyskytují poměrně často, doporučujeme klientům, aby své zakladatelské dokumenty podrobili důkladnější revizi. V případě zájmu Vám rádi nabídneme bližší informace a popř. také odbornou pomoc prostřednictvím naší asociované advokátní kanceláře.

publikováno 05.11.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close