skupina

Pojistné

Platby záloh na pojistné v roce 2021

V roce 2021 nedochází k prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, jako tomu bylo v roce 2021. Zálohy je tedy nutné hradit v řádných termínech.

Záloha na sociální pojištění je splatná do konce kalendářního měsíce, za který je hrazena. Záloha za leden 2021 byla tedy splatná do 31. ledna 2021. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne kalendářního měsíce následující pro měsíci, za který je záloha placena. Záloha na zdravotní pojištění za leden 2021 byla splatná do 8. února 2021.

Přehledy OSVČ za rok 2020

Dle webových stránek České správy sociálního zabezpečení lze podat přehled OSVČ na sociální pojištění za rok 2020, které nepodávají daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, do 30. června 2021. Související sankce budou automatiky prominuty, pokud ve stejné lhůtě bude případný doplatek pojistného za rok 2020 připsán na účet ČSSZ. Lhůta pro podání přehledů pro OSVČ s daňovým poradcem zůstává nezměněná – 2. srpna 2021.

Lhůta pro podání přehledů pro zdravotní pojišťovny byla rovněž prodloužena, přehled bude možné podat nejdéle do 2. srpna 2021 bez ohledu na skutečnost, zda OSVČ podává daňové přiznání s pomocí daňového poradce.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na poradce ze skupiny KODAP:

Jana Melicharová, daňová poradkyně, tel. +420 734 798 396, email: melicharova.j@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close