skupina

Podpora podnikatelů

Od dubna 2021 je podpora podnikatelů realizována přes 2 programy: COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Detailní informace jsou na veřejném COVID portálu zde.

Program Antivirus je prozatím schválen do konce dubna 2021. Detailní informace jsou na stránkách MPSV.

Podle nové právní úpravy účinné od 1.2.2021 je možné kompenzační bonus poskytovat jen tehdy, pokud jeho vyplácení umožní nařízení vlády. Nárok na bonus vzniká podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Výše nového kompenzačního bonusu je 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. U „dohodářů“ činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den. Stejná výše (tj. 500 Kč) náleží OSVČ a společníkům malých s.r.o. v případě nařízené karantény či izolace. Aktuálně lze žádat na základě nařízení vlády o kompenzační bonus za období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Žádosti lze podávat již nyní, nicméně žádat lze až do 1. 7. 2021.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na poradce ze skupiny KODAP.

Jan Kašpar, daňový poradce, tel. +420 734 792 828, email: kaspar@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close