skupina

Pojistné

Aktualizováno k 27.3.2020

Podání Přehledů a doplatek pojistného za rok 2019

Zdravotní pojištění

Od data podání přiznání k dani z příjmů se i nadále odvíjí povinnost OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019.

Zdravotní pojišťovny nebudou pokutovat pozdní podání Přehledů až do 3.8.2020, pokud poplatníci využijí nejzazší možný termín 1.7.2020 pro podání přiznání k dani z příjmů.

Stále platí, že doplatek pojistného za rok 2019 je třeba uhradit do 8 dnů od podání Přehledu, nejpozději tedy do 11.8.2020.

Sociální pojištění

Postup při podání Přehledu OSVČ za rok 2019 není na webových stránkách MPSV, resp. ČSSZ zatím řešen. Předpokládáme ale, že bude obdobný jako při podání Přehledu na zdravotní pojišťovnu.

Aktuální vývoj pro Vás i nadále sledujeme.

 

Platby záloh na pojistné (sociální i zdravotní) na rok 2020

Dne 23.3.2020 vláda schválila návrh zákona, který na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby záloh na důchodové pojištění. Zákon byl již projednán ve stavu legislativní nouze a oběma komorami Parlamentu ČR schválen s účinností od března 2020. Opatření se týká také zdravotního pojištění.

Všechny OSVČ (hlavní i vedlejší) tak v období od března do srpna 2020 nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění pojištění:

Těchto půl roku se bude podnikatelům započítávat jako tzv. vyloučená doba, která nijak neovlivní budoucí výši důchodu.

U těch OSVČ, které již březnovou zálohu uhradili, bude tato částka považována za předplacenou zálohu na měsíc září.  

Aktuální vývoj pro Vás i nadále sledujeme.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jana Melicharová, daňová poradkyně, tel. +420 734 798 396, email: melicharova.j@kodap.cz

 

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Jak podat přehledy OSVČ v souvislosti s COVID-19?

E-servis - Prominutí platby záloh na pojistné pro všechny OSVČ


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close