skupina

DPH

Aktualizováno k 5.5.2020

V rámci opatření souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření viru COVID-19 bylo myšleno i na plátce DPH, jsou jimi:

Prominutí DPH při dodání ochranných pomůcek pro boj s COVID-19

Pořízení ochranných prostředků (roušek, dezinfekcí atp.), které jsou použity v souvislosti s ekonomickou činností (tj. včetně ochrany zaměstnanců), je daňovým nákladem s možností odpočtu DPH na vstupu. Nezáleží přitom, zda ochranné prostředky byly vyrobeny vlastními silami nebo nakoupeny od třetích osob.

Po dobu trvání nouzového stavu je bezúplatné dodání ochranných prostředků včetně dodání materiálu pro jejich výrobu prominuto od DPH plošným prominutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2020. (zde byly zveřejněny konkrétní položky včetně kódů celní nomenklatury a podmínek). Nárok na odpočet zůstává zachován.

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 bylo zveřejněno rozšíření prominutí DPH u bezúplatného dodání zboží a  zboží a služeb ve prospěch poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zařízení sociálních služeb (například darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují). Ani při tomto bezúplatném plnění nedochází ke ztrátě nároku na odpočet daně.

V obou případech doporučujeme vyžádat si od „obdarovaných“ osob potvrzení o přijatém daru.

K bezúplatným dodávkám, u kterých je prominut odvod DPH, je nutné vystavit doklad o použití a vykazují se na řádku 26 daňového přiznání.

Obě prominutí vyhlášená ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 a 7/2020 platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu, přičemž rozhodující je vznik povinnosti přiznat daň.

Vzory nejčastějších žádostí

Níže naleznete ke stažení vzor jedné z nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné). Vzor zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP.

Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele.

Žádost-vzor-posečkání

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Hana Hejzlarová, daňová poradkyně, tel. +420 602 180 013, email: hejzlarova@kodap.cz

Jana Janoušková, daňová specialistka, tel. +420 603 166 035, email: j.janouskova@kodap.cz

Mimořádné informační E-servisy k tématu:

E-servis - Termín pro podání přiznání k DPH

E-servis - Další rozhodnutí o prominutí v oblasti daní


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close