skupina

EET

Zveřejněním zákona č. 449/2020 ve Sbírce zákonů byl úspěšně dokončen proces odložení povinnosti evidovat elektronicky tržby (tzv. EET). EET je nově pozastavena až do 31. 12. 2022. Zůstává však i nadále zachována povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití.

Důvodů pro odložení EET uvádí Ministerstvo financí ČR více, například snahu nezatěžovat v současné epidemiologické situaci finanční úřady a ani podnikatele většími administrativními povinnostmi, než je nezbytně nutné. Dalším uváděným důvodem je skutečnost, že finanční úřady v době nouzového stavu vykonávají jiné agendy, v jejichž důsledku je snížena jejich možnost vykonávat agendu EET.

Ani od 1. 1. 2021 nebude mít tudíž nikdo povinnost k EET. Zda povinnost elektronicky evidovat tržby bude opět „nastartována“ od 1. 1. 2023, není zatím jasné.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jan Kašpar, daňový poradce, tel. +420 734 792 828, email: kaspar@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close