skupina

Reference

hollen

„S firmou KODAP spolupracujeme od dubna 2018, kdy jsme byli okolnostmi donuceni přejít na externí zpracování našeho účetnictví a vybrali ji ve výběrovém řízení. Od té doby oceňujeme její proaktivní a klientsky orientovaný přístup, snahu o nalezení řešení i ve zdánlivě neřešitelných situacích a implementaci automatizovaných administrativně-účetních procesů. S jejími službami jsme velmi spokojeni a mohu ji doporučit.

S pozdravem Martin Liška
HOLLEN CZ s.r.o.www.hollen.sk/cs
Celtima

V jednání a v řízeních s Finančním úřadem se nám velmi osvědčila spolupráce s KODAP s.r.o. S kvalitou poskytnutých služeb při zastupování před FÚ jsme velmi spokojeni.

Jiří DrápelaJednatel
Celtima s.r.o.www.celtima.cz
CiS

Přivedli jste s vysokou odbornou kompetencí, vytrvalostí a důvěrou Vaši společnost KODAP během těchto let úspěšně na špici. Tento dlouhý čas odráží skutečnou historii úspěchu pro společnost KODAP a zaslouží upřimný respekt. Děkujeme za dlouholetou spolupráci od založení společnosti CiS systems s.r.o. v roce 1997 a těšíme se na mnoho dalších dobrých společných a úspěšných let.

Doris & Peter Wöllner
CiS systems s.r.o. www.cis.de/cs/
Festool

Firma KODAP , se kterou spolupracujeme v oblasti daňového poradenství a mzdového účetnictví už řadu let, je naprostý profesionál ve svém oboru. Veškeré služby jsou špičkové, spolupráce s jednotlivými pracovníky je profesionální a vstřícná, jsou zde lidé, kteří dovedou poradit a najít řešení neobvyklé situace.

Jitka ZahrádkováFinanční manažer
Festool s.r.o., Česká Lípa
Fischer

20 let představuje pro jedince i firmu významnou periodu. Dává příležitost bilancovat uplynulé období a vyhodnotit dosaženou pozici v osobním životě, v oboru podnikaní, ve společnosti. Hodnotíme nejen ukazatele exaktní a měřitelné, ale hodnotíme i věci nemateriální povahy, hodnotíme lidské a obchodní vztahy. Pokud po celou dobu existence naší společnosti nás v určité oblasti spolehlivě doprovází jeden partner, je to jistě známka důvěry a kvality. A takový vztah má naše společnost se skupinou KODAP. 20 let fundovaného poradenství a pravidelného auditovaní výsledků. 20 let nelehké cesty přes všechna úskalí měnících se zákonů a velikých změn a transformací našich firem. Nelze si přát nic jiného, než aby naše partnerství se společnostmi skupiny KODAP trvalo stejně úspěšně i nadále.

Ing. Miroslav Vacekfinanční ředitel a prokurista
Galvanoplast Fischer Bohemia s.r.o.www.fischer-surface.cz
Lukov

Vzájemnou spolupráci se společností KODAP, s.r.o. jsme navázali již v roce 1999, téměř okamžitě po vzniku naší společnosti. Společnost KODAP nám, jako daňový poradce, poskytuje komplexní podporu v oblasti daňové, účetní a ekonomické. Průběžně provádí odborné konzultace k aktuálním daňovým a účetním záležitostem naší společnosti, a to formou osobních návštěv, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V rámci účetní závěrky provádějí poradci společnosti KODAP kontrolu účetnictví a majetku. Na základě této úspěšné spolupráce nám poradce v rámci plné moci každoročně zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Velmi oceňujeme profesionalitu, flexibilitu a širokou zastupitelnost pracovníků společnosti KODAP, jejich spolehlivost a korektní jednání. Přínosem pro naši společnost je také dobrý vztah daňového poradce se správci daně. Naše dlouhodobá spolupráce s daňovým poradcem, které si velice vážíme, je od počátku založena na vzájemné důvěře.

Ing. Vlastimil Lukešjednatel společnosti
LUKOV Plast spol. s r.o.www.lukovplast.cz
Fehrer

„Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě KODAP, s.r.o. za dlouhodobou spolupráci, která se vyznačuje velmi profesionálním přístupem. Oceňujeme především pružnost, s jakou je reagováno na naše dotazy a požadavky a v neposlední řadě také tematická setkání, která pořádají pro klienty.“

Ing. Lenka LoňkováVedoucí finanční účtárny
Fehrer Bohemia s.r.o.www.fehrer.com
ZCL

S libereckým KODAPem spolupracujeme již mnoho let. Líbí se nám komplexnost služeb, které poskytuje. Využíváme zejména služby advokátů a daňových poradců. Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce jsme spokojeni.

Petr Oberreiterjednatel společnosti
ZCL – OTAS, s.r.o.www.zclotas.cz
Novus

Během své 25leté historie spolupracujeme s firmou KODAP již 23. rokem. Po celou dobu spoléháme na profesionalitu a vstřícnost jejích poradců, advokátů i auditorů. Samotná délka vzájemné spolupráce ukazuje na naší dlouholetou spokojenost. Odborníci z KODAPu jsou nám vždy ochotně k dispozici, a to nejen při řešení běžných případů, se kterými se denně setkáváme, ale i při řešení komplikovanějších záležitostí, kterou byla např.i změna právní formy naší společnosti, kterou jsme díky společnosti KODAP úspěšně absolvovali.

Karel Drapákjednatel společnosti
NOVUS Česko s.r.o.www.novus.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close