skupina

Daňový řád toleruje 5 pracovních dní pro pozdní podání přiznání

 

S novým daňovým řádem, účinným od r. 2011, nastaly změny důležité pro včasné podání přiznání k dani z příjmů. Změnila se především lhůta, která je oproti minulosti o něco příznivější k opozdilcům.

V roce 2012 postačí, pokud své přiznání k dani z příjmů podáte až 2.4., a to osobně na úřadě nebo jej předáte poště. Uplatní se také tzv. liberační lhůta, která umožňuje daňovým subjektům podat daňová přiznání a bez následků daň zaplatit do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě. V roce 2012 tedy lze bez následků podat přiznání k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě dokonce až do 10. dubna, protože datum 1.4. připadá na neděli a dnem řádného podání je pondělí 2.4. Přiznání musí být doručeno místně příslušnému správci daně. V případě chybného adresování poplatník riskuje, že přiznání bude postoupeno a na správný úřad doručeno již po liberační lhůtě a budou uplatněny sankce - pokuta za opožděné podání a úrok i za těchto pět dní (viz § 250 a § 252 Daňového řádu). Tyto sankce finanční úřad není oprávněn zrušit ani zmírnit.

Úprava je obecná a netýká se tedy pouze daně z příjmů. Na druhou stranu, liberace se netýká podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení DPH. 
Poradci KODAP v našich kancelářích vám rádi poskytnou potřebné informace pro správné podání daňového přiznání.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close