skupina

Profesní spolupráce

Vážně to všechno chcete zvládnout sami? 
Máme nabídku spolupráce pro daňové poradce a účetní:

  • máte vlastní kancelář?
  • chcete založit vlastní kancelář?
  • chcete ukončit činnost, předat a zpěněžit svoji kancelář?

Máte vlastní účetní nebo daňovou kancelář?

Spojte svou kancelář se skupinou KODAP. Dejte nový impuls svým službám ve  společenství profesionálů v oblasti daní, účetnictví a práva.
Jsme zaměřeni na spokojenost klientů a umíme k tomu využívat trvale budovaného společného zázemí a technologií. Nabízíme vám férové spojení, které přinese vaší práci s klienty nové impulsy a možnosti. Vaše zkušenosti a schopnosti na druhou stranu rádi zúročí ostatní.
Jsme si vědomi toho, že prosperita každé kanceláře je především vizitkou schopnosti jejích vedoucích pracovníků a především jim proto náleží efekty jejich práce. Obraťte se na nás, máte-li zájem vše osobně projednat. Kontaktujte vedení společnosti KODAP s.r.o. 

Chcete založit vlastní daňovou kancelář?

Začínat na „zelené louce“ praxi daňového poradenství či účetních služeb je nesnadné dobrodružství. Každý začátek vyžaduje investice a extrémní nasazení v oblasti organizační, komunikační, personální i marketingové. Doba na všechny klade také vysoké technologické nároky. Pro všechny tyto aspekty máme připravena základní řešení a pomoc, která usnadní odborně i obchodně zdatným a odhodlaným kolegům tvrdé začátky. Začnete-li s námi, získáte konkurenční výhodu, nadějnější perpsektivu a zkratkou vykročíte na cestu, ke které se mnoho daňových poradců a účetních propracovalo až po letech praxe. Je to cesta komplexních služeb s podporou systému založeného na společných administrativně technických řešeních, na profesní specializaci a dělbě práce. Od prvního dne předstoupíte před klienty jako zástupce společenství, které má odborné renomé a které pro ně na vysoké technologické úrovni zajistí vše, od účetnictví, přes daňově poradenské služby, právní služby a účetní audit. Oceníte význam slov „mám kam zavolat“. Není vyloučeno, že prostřednictvím skupiny KODAP získáte příležitost převzít ve svém regionu kancelář daňových poradců a účetních, kteří se rozhodli kariéru ukončit a kteří se na nás obracejí s nabídkou na předání praxe. Obraťte se na nás, máte-li zájem a kontaktujte vedení společnosti KODAP s.r.o. 

Chcete opustit obor, předat a zpěněžit svou kancelář?

Odchod do penze, zdravotní komplikace, změna profesních a životních priorit, to vše jsou důvody, které si žádají poctivé a citlivé řešení. Nejste první, kdo plánují v brzké době se ctí ukončit  své působení v poradenské a účetní profesi a máme pro vás východisko. Vaše dlouholetá práce vytvořila stabilní skupinu spokojených klientů a ti mají právo na to, aby se jim i do budoucna dostalo dobré péče. Za jejich plynulé, právně bezchybné, transparentní a eticky provedené předání do spolehlivých rukou si zasloužíte odměnu. Máme zájem na spokojenosti klientů a na zachování dobrého jména společností KODAP. Máme zájem na vaší aktivní součinnosti. Usnadníme vám odchod z profese a nezklameme očekávání vašich klientů. Pokud je vaše kancelář vzdálená od jiných kanceláří KODAP, pomůžeme vyhledat nového spolehlivého spolupracovníka, který s podporou skupiny KODAP nabídne vašim klientům kontinuitu i novou budoucnost. Obraťte se na nás, máte-li zájem a kontaktujte vedení společnosti KODAP s.r.o.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close