skupina

DPH

Prominutí sankcí

Subjektům postiženým protiepidemickými opatřeními budou prominuty úroky z prodlení za pozdě zaplacenou DPH za zdaňovací období od září 2020 do března 2021, bude-li daň uhrazena do 16. 8. 2021 a použití tohoto institutu ohlášeno FÚ. Prominutí se týká pouze vybraných odvětví, doporučujeme proto možnost využití uvedeného prominutí detailně prozkoumat na stránkách Ministerstva financí (Finanční zpravodaje č. 35/2020 a 38/2020), případně kontaktovat naše poradce.

Dále byly plošně prominuty sankce za uvedené povinnosti, pokud bude dodatečně splněno do 15.4.2021. Jedná se o:

Prominutí DPH za dodání respirátorů

S doporučením používat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností bylo rozhodnuto o prominutí DPH za dodání těchto prostředků. Jedná se zejména o filtrační polomasky a respirátory třídy FFP2 a vyšší (např. KN 95, N95). Prominutí DPH se netýká zdravotnických obličejových masek, masek pro veřejnost či různých textilních a papírových roušek.

Prominutí dopadá na zdanitelná plnění uskutečněná v období od 3. 2. 2021 do 3. 6. 2021 u dodání zboží, v období od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021 se prominutí DPH týká také pořízení zboží z JČS nebo dovozu ze třetích zemí. DPH se promíjí ze základu daně zahrnujícího i vedlejší výdaje spojené s dodáním zboží.

Prominutí úroku, prominutí DPH na výstupu u vyjmenovaných bezúplatných plněních

Subjektům postiženým protiepidemickými opatřeními budou prominuty úroky z prodlení za pozdě zaplacenou DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2020, nebo zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku.

Zároveň bude od 1.10. do 31.12.2020 plátcům prominuta DPH na výstupu u vyjmenovaných bezúplatných plnění, která vesměs souvisejí s ochrannými pomůckami/prostředky, případně jejichž příjemci jsou složky záchranného systému, zdravotnická zařízení apod. (podobně jako na jaře).

Stručnou informaci lze nalézt v tiskové zprávě GFŘ a detaily ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Na stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021.

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Hana Hejzlarová, daňová poradkyně, tel. +420 602 180 013, email: hejzlarova@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close