Česky  English  Deutsch 
Kodap logo
Chci odebírat z kodap.cz:
aktuality čtvrtletník školení
Na email:
Obec/Město:
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
 

Pokyn GFŘ D - 6

publikováno dne 15.12.2011

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 7, 117 22 Praha 1
Sekce metodiky a výkonu daní
Odbor daní z příjmů
Čj. 32320/11-31

Pokyn GFŘ D - 6

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 
Generální finanční ředitelství v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává tento pokyn, který z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-300 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2006, včetně jeho oprav, pokyn č. D - 324 uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 4/2009 a přejímá Sdělení č. 25 k pokynu č. D - 300 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8 - 9/2007.

Tento pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2011.


Stáhněte si úplné znění Pokynu GFŘ D-6 s vyznačenými změnami oproti dřívějšímu pokynu D-300
 

 


CMS InternetPortal.cz