skupina

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla "liberační lhůty", která připouští mírné zpoždění bez následků.

Daňový termínový kalendář

 

Leden 2016

 
8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2015
11.1. Spotřební daně platba daně za 11/2015 (CÚ) (kromě lihu)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2015
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2015 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2015 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 12/2015 nebo za 4. čtvrtletí 2015
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2015 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2015

Únor 2016

 
1.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2015
1.2. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2016
1.2. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2015
1.2. DPH oznámení změny zdaňovacího období
1.2. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2016.
8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2016
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2015.
    Odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2015.
22.2. Sociální pojištění záloha za 1/2016
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2016 (CÚ)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2016
kontrolní hlášení za 1/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 1/2016
29.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2015
(v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 21.3.)
odvod srážkové daně za 1/2016
 

Březen 2016

 
8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2016
11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
21.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2015
    (pouze při elektronickém podání)
21.3. Sociální pojištění záloha za 2/2016
29.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2016
kontrolní hlášení za 2/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
29.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2016 (CÚ)
29.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2016
 
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2016
 

 Duben 2016

 
1.4. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2015
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2015
    Odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2015 na finanční úřad.
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2015, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2016
11.4. Spotřební daně platba za 2/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1,2,3/2016
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2016
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2016 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2016 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2016 a 1. čtvrtletí 2016
kontrolní hlášení za 3/2016 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2016 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2016
 

Květen 2016

 
2.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2016
2.5. Sociální pojištění Při zpracování přiznání za rok 2015 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ.
2.5. Zdravotní pojištění Při zpracování přiznání za rok 2015 daň. poradcem předložení plné moci ZP.
2.5. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2016.
2.5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2015, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
2.5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2015, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2016
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2016 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2015 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2015 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2016
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2016
kontrolní hlášení za 4/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2016 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2016
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2016
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně za rok 2016 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně za rok 2016
 

Červen 2016

 
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2016
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
    pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2016
27.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2016
kontrolní hlášení za 5/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2016 (CÚ)
27.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2016
 
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2016
 

 Červenec 2016

 
1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2015 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2015, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2016
11.7. Spotřební daně platba daně za 5/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4,5,6/2016
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2016
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2016 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2016 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2016 a 2. čtvrtletí 2016
kontrolní hlášení za 6/2016 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2016 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2016
 

Srpen 2016

 
1.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2016
1.8. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2016.
1.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2015, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2016
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2016 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2015 (do 8 dnů od podání přehledu)
22.8. Sociální pojištění záloha za 7/2016
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2016
kontrolní hlášení za 7/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2016 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2016
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2016
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně za rok 2016 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší
než 5000 Kč
 

 

Září 2016

 
8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2016
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2016
26.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2016
kontrolní hlášení za 8/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2016 (CÚ)
26.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2016
 
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2016
 

 Říjen 2016

 
10.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2016
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2016 (CÚ) (kromě lihu)
17.10. Silniční daň záloha za měsíce 7,8,9/2016
20.10. Sociální pojištění záloha za 9/2016
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2016 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2016 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2016 a 3. čtrvtletí 2016
kontrolní hlášení za 9/2016 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2016 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2016
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2016
31.10. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2016.
 

Listopad 2016

 
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2016
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2016 (CÚ) (kromě lihu)
21.11. Sociální pojištění záloha za 10/2016
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2016
kontrolní hlášení za 10/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2016 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2016
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2016 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2016
 

Prosinec 2016

 
8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2016
12.12. Spotřební daně platba daně za 10/2016 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10,11/2016
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2016
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2016 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2016
kontrolní hlášení za 11/2016 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2016 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2016


Kodap skupina - daňové poradenství

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

newsletter close
X

Chci odebírat z Kodap.cz:

Aktuality Čtvrtletník Školení
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek.

Odběr můžete kdykoli odhlásit.